Duidelijkheid over invoering Wkb

Op dinsdag 24 en 31 oktober 2023 heeft een debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met toezeggingen vanuit de minister en acht verdere behandeling niet noodzakelijk. Daarmee is er duidelijkheid gekomen over de gefaseerde invoering Wkb op 1 […]

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door […]

Bouwwerken in gevolgklasse 1

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen bouwwerken in gevolgklasse 1 onder het stelsel van kwaliteitsborging (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)).  Onder gevolgklasse 1 valt het bouwen van de volgende bouwwerken: Dit staat in artikel 2.17, lid 3, van het Bbl. Geen gevolgklasse 1 in bepaalde gevallen Soms valt een bouwactiviteit die aan de […]