/ Wet kwaliteitsborging

Versterking van bouwkwaliteit

Het is een langverwachte ontwikkeling: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook bekend als Wet kwaliteitsborging, die binnenkort van kracht wordt. Vanaf 1 januari 2024 zullen er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden voor aannemers. Wat deze veranderingen precies inhouden, ontdek je hier. Het is essentieel dat je je bedrijfsvoering tijdig voorbereidt op de komst van de Wkb, om te garanderen dat je aan alle vereisten voldoet. Ons team bij BauKeur b.v. staat klaar om je te begeleiden bij deze overgang en je te ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van de Wkb.

/ Kwaliteitsborging

Wat is een Wkb'er?

Een Wkb-bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsborging in de bouwsector, in overeenstemming met de richtlijnen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is ontwikkeld om bouwbedrijven aan te moedigen om de kwaliteit van hun werk grondiger te controleren, met als doel het verminderen van bouwfouten en gebreken. Als zodanig spelen wij, BauKeur b.v., een cruciale rol bij het waarborgen van de bouwkwaliteit van gebouwen door middel van nauwkeurige inspecties, controles en rapportages, wat resulteert in veiligere, duurzamere en beter presterende bouwprojecten.